VakantieBijbelWeek

In de laatste week van de zomervakantie (24 t/m 27 augustus) zal weer de Vakantie Bijbel Week worden gehouden. Dit jaar nog wel in aangepaste vorm.

Op de dinsdagochtend zijn de kinderen van groep 1 en 2 uitgenodigd, op de woensdagochtend groep 3 en 4 en op de donderdagochtend groep 5 en 6. Groep 7 en 8 is woensdagavond welkom. We gaan zingen met elkaar, luisteren naar een verhaal en gezellig samen aan de slag. Op de vrijdag is er een feestelijke ochtend voor iedereen (groep 1 t/m 8).

Het thema dit jaar is: Hallo Contact?!. God maakt contact met ons, op verschillende manieren. God wil Zich verbinden aan mensen en kinderen. Dat staat tijdens deze week centraal.

Aanmelden

Hieronder kan je je aanmelden voor de vbw. Vul dit formulier voor elk kind apart in.

Aanmelden is niet meer mogelijk.